Rycerz Niepokalanej - Czerwiec 1934
RN 6/1934
162 PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE!
Rycerz Niepokalanej
165 "PÓJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY!..."
Pius B.

Jezus w Eucharystji pod postacią chleba!... Czyż to nie cud miłości! ? - Bóg między stworzeniami!... Pan wśród sług!... Z tabernakulum wysyła Jezus, Więzień miłości, przyjacielskie zaproszenie: "Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie, a Ja was pokrzepię".

167 Matko Serca Jezusowego!
Zofia Kęczkowska

wiersz

168 DZIĘKI NIEPOKALANEJ - ZNÓW WIERZĘ
M. G.

Słońce rzucało swe ostatnie promienie na ziemię. Jeszcze chwila a czerwona jego tarcza skryła się na widnokręgu. Siedziałem na ławce pod drzewem i przyglądałem się przepięknemu krajobrazowi. Jaki piękny widok - pomyślałem - a cóż się dzieje w mej duszy?

169 Głos Boskiego Więźnia
Julia G.

wiersz

170 SKAŁA PIOTROWA

Dobry katolik pamięta zawsze i życzliwie o swojem duchowieństwie. Otacza je szacunkiem i przywiązaniem. Darzy modlitwą, tak bardzo każdemu kapłanowi potrzebną.

172 NIE BOIMY SIĘ I BAĆ SIĘ NIE BĘDZIEMY!

Nie boimy się i nie będziemy się bali. Ani maszyn złej prasy, ani pięści i kamieni podburzonej tłuszczy, ani pełnej szkatuły bogaczy, ani też niełaski wielkich tego świata. Stoimy na fundamencie twardej opoki, którą nie wstrząśnie żadna burza.

181 Z TONG - HAO POD HARBIMEM

Można mieć za nic wszystkie codzienne troski, gdy się spędza niedzielę pod tak widoczną opieką Bożą, jakiej doznajemy tu w Azji. Nigdy nam dotąd nie zabrakło największej dźwigni życia t. j. Mszy św. i Komunji świętej w niedzielę i święta.