Rycerz Niepokalanej - Sierpień 1932
RN 8/1932
228 Wniebowzięta
Marjan Sas - Obertyński

Tak opiewa Duch św. wielkość i wspaniałość triumfu Swej Oblubienicy - Niepokalanej. Tak nuci Kościół św. w hymnach na dzień Wniebowzięcia Marji. -
Dzień 15 sierpnia! - A więc gorąc lata dokoła, spiekota i duszność powietrza.

230 Częstochowska
Wiktor Gomulicki

wiersz

231 ODPUST PORCJUNKULI
I.

Często przebywał św. Franciszek na modlitwie w kościółku Panny Anielskiej i im wyższe odbierał z nieba oświecenie, im gorętsza miłość Boga rozpalała się w jego sercu, tym lepiej oceniał on nieszczęśliwy stan grzeszników, a serdecznąa przejęty nad nimi litością, gorzko nad ich zaślepieniem płakał.

234 Cześć mahometan dla Najśw. Marji Panny

Wobec tego, że mahometanie uważają Chrystusa Pana tylko za jednego z proroków, zadziwia nas ich nadzwyczajna cześć dla Najśw. Marji Panny. Wyznawcy Mahometa, zwłaszcza kobiety, uciekają się często do Niej dla otrzymania łask.

235 Idzie Maryja...
Zdzisław Kunstman

wiersz

238 Zwycięstwo
J. B.

Na zamku Heroda wielka uroczystość. To dzień urodzin samego króla. Liczni goście zewsząd zaproszeni otaczają monarchę. Puchary wina gęsto krążą, a i tak już wesołych biesiadników rozweselają, tańce i muzyka.

239 JUBILEUSZ WNIEBOWZIĘTEJ
H. Cz.

Wśród pięknych gór podkarpackich, trzy mile na południe od Przemyśla, wystrzela jedna góra nieco ponad swe- siostrzyce. Na jej szczycie wznosi się świątynia, co wieżycami swemi-strzela ku niebu prościutko, jakby chciała przebić obłoki i przedostać się z prośbami ludu aż przed, tron Najwyższego.

241 Trudności religijne

By dobrze odpowiedzieć na postawione pytanie musimy niejedno rozróżnić. Jest strój umiarkowany i nieumiarkowany, przyzwoity i nieprzyzwoity. Przytem i to należy wziąć pod uwagę, w jakim celu ktoś stara się o piękny wygląd ciała.

242 Zastępca Ojca świętego w Polsce - gościem w Niepokalanowie.

Dnia 17 czerwca b. r. zaszczycił Swą obecnością klasztor nasz w Niepokalanowie J. E. Nuncjusz Apostolski Fr. Marmaggi - zastępca Ojca św. w Polsce.