Rycerz Niepokalanej - Maj 1932
RN 5/1932
133 Nasza wojna
M. K.

Sprawa to - jedyna. Cokolwiek uczynimy, chociaż to byłby akt więcej niż heroiczny, wstrząsający podstawami wszelkiego zła na ziemi, o tyle tylko będzie miał jakąś wartość, o ile będzie się w nim wola nasza zgadzała z Jej Wolą, a przez Nią z Wolą Bożą.

134 Dopisek redakcji

By wojnę móc prowadzić z nadzieją zwycięstwa, trzeba mieć liczną i z dobrych żołnierzy składającą się armję.

135 Jankowa "Zdrowaśka"
Ks. Ks. Zieja

Któż jej nie mawia często: - przy pacierzu - w Różańcu?... Ale nie wszyscy znają jej piękno. - Janek je znał - i lubował się niem.

138 AKCJA EUCHARYSTYCZNA ZADATKIEM LEPSZEGO JUTRA.

W dobie dzisiejszej, kiedy przez czyn katolicki ma nastąpić reorganizacja życia w narodzie, zauważyć należy, iż w pracy tej decydujące znaczenie zajmuje Eucharystja. "Odnowić wszystko w Chrystusie..."

141 Pod Twą obronę
Maria Kaczyńska

wiersz

141 WIADOMOŚCI Z KONNERSREUTH
Ks. Stanisław Szpetnar

Proszono mnie, bym i w innych czasopismach katolickich umieszczał wiadomości bieżące z Konnersreuth podobnie jak w czasopiśmie OO. Michalitów "Powściągliwość i Praca".

143 Milicja Niepokalanej

Z każdym rokiem, a nawet miesiącem i dniem liczba Czytelników "Rycerza" stale się powiększa, gdy tymczasem nie wszyscy wiedzą, że właśnie ten "Rycerz" jest organem stowarzyszenia, noszącego nazwę "Milicja Niepokalanej".

145 WŚRÓD CIĘŻKICH CHWIL
Rycerka Jot

Jako żagiel nadziei - zabłysła w duszy myśl: Wszak jestem rycerką Marji! Ozdobiona Jej ryngrafem (medalikiem) - przysięgłam Jej miłość swoją jako dziecię - pod skrzydłem Jej czułej, tkliwej opieki złożę swą duszę zbolałą...

146 Do Młodzieży Akademickiej i Gimnazjalnej.

Wszystkim wiadomo jak bardzo jest nam potrzebna dzielna armja narodowa dla obrony granic Polski, lecz nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważną i konieczną jest dla dobra naszej Ojczyzny doskonała armja duchowna, któraby broniła katolickiego ducha narodu.

147 Trudności religijne
S. P. M.

Na łamach "Rycerza Niepokalanej" otwieramy z numerem majowym nowy dział artykułów, mianowicie: "Trudności religijne".