Rycerz Niepokalanej - Styczeń 1931
RN 1/1931
2 Z Nowym Rokiem
A. K.

Niepokalana sprawia, że praca i walka ta nie pozostaje bez echa. Jako echo raz po raz napływają do Niepokalanowa, siedziby "Rycerza", listy owiane ufnością i nadzieją, a pisane przez tych, którzy dopiero co w rozpacznej ciemni, bez Boga w sercu, bez Jezusa, bez Marji, żyli...

3 Synaczku mój, oraz Boże
Ks. Mateusz Jeż

wiersz

4 NIEPOKALANA POŚREDNICZKĄ ŁASK BOŻYCH.
J.

A jakaż dobra ta Panienka Przeczysta! Wielki Jej sługa św. Bernard, często powtarzał Zdrowaś Marja, a Ona mu raz odpowiedziała: Pozdrawiam cię synu mój Bernardzie.

7 NOWY KŁOPOT DLA NIEDOWIARKÓW czyli jeszcze jedno uzdrowienie w Lourdes

"Gazette de Grotte" donosi o nagłem uzdrowieniu w Lourdes młodej dziewczyny szwajcarskiej. Ponieważ, jak wiadomo, ogłaszane są tylko te uzdrowienia, które uznane zostały przez biuro lekarzy za bezsporne, więc wspomniane sprawozdanie jest bezwarunkowo pewne.

8 Gwiazdka
Ewan

wiersz

8 Nie gardź katechizmem!

Nawrócenie się Papini’ego, włoskiego pisarza, który przedtem z taką gwałtownością atakował Kościół katolicki, ma ścisły związek z przygotowaniem jego dziecka do pierwszej Komunji św.

9 U NAMIESTNIKA CHRYSTUSOWEGO
A. K.

(Z cyklu: "Byłem i ja w Rzymie! " 13)

13 Niezmordowany Apostoł Niepokalanej nie żyje!

Zawiadomienie o śmierci o. Alfonsa Kolbego, brata św. Maksymiliana.

14 Z korespondencji od naszych "Japończyków"

Dwa listy od braci misjonarzy z Japonii.