Kronika

Ze Rzymu

Nowy poczet błogosławionych męczenników. W r. 1886 i 1895 papież Leon XIII beatyfikował 63 męczenników angielskich, którzy ponieśli śmierć za wiarę w czasach króla Henryka VIII i królowej Elżbiety [Ezlbiety]. Obecnie czynią się przygotowania do beatyfikacji 253 męczenników także z owych czasów. Osobny trybunał kościelny rozpatruje akta. Męczennicy ci należą do rozmaitych stanów: są i rycerze i magnaci i artyści, - księża i robotnicy. (Przew. Kat.)

Ze świata

Cudowne uzdrowienie w Lourdes w czasie procesji. "Matin" donosi, że ubiegłej niedzieli wyjechał z Rouen pociąg z pielgrzymami nieuleczalnie chorymi do Lourdes. Wśród tych pielgrzymów znajdo-i wała się panna Zuzanna Lemaitre, licząca lat 20, mieszkanka Motivilliers. Od kwietnia 1923 roku była ona złożoną ciężką chorobą stosu pacierzowego. Lekarze uznali ją za chorą [chororą] nieuleczalnie. Otóż ubiegłego czwartku w czasie procesji w Lourdes panna Zuzanna-Lemaitre uczuła nagle straszliwy ból. Był to moment, po upływie którego zdrowie zaczęło wstępować w całe jej ciało. Wkrótce była w stanie się poruszyć, aż wreszcie wstała, zaczęła chodzić, czując się zupełnie zdrową.

Sprowadzona do biura medycznego, była ona długo i starannie badana przez doktorów: Rogera z Orleanu, Jeana z Paryża, Mart[i]na z Lucon, Kullera z Edynburga i Bakeego z Amsterdamu. Lekarze ci uznali, że została ona zupełnie wyleczoną. (Wien. Pszcz.)

Nienawiść djabła ku Matce Bożej. W miesiącu lipcu w mieście Seattle w Ameryce napadli sekciarze Ku Klux Klaniści w nocy na kaplicę Matki Bożej z Lourdes, w której od lat trzydziestu [trzysiestu] była statua Niepokalanej Dziewicy. Katolicy z blizkich i dalekich okolic tu się zjeżdżali. To korciło bezbożników: więc w ciemną noc, sprzyjającą złodziejom i zbrodniarzom wszelkiego gatunku, włamali się do kościoła, figurę Matki Najświętszej wywlekli z groty i wyrzucili na pole, pokradli przytem co im wpadło pod rękę, zwłaszcza relikwie święte i rozmaite pamiątki drogocenne. (Przew. Kat. Am.)

Radio w służbie Kościoła. Uniwersytet jezuicki w St. Louis w Ameryce urządził w ciągu miesięcy marca, kwietnia i maja co niedzielę konferencję na tematy religijne. Konferencje odbywały się o godzinie 2 po południu, słuchano ich za pomocą radio. Omówiono w nich znamiona Kościoła, nieomylność, sakramenta, w szczególności spowiedź, kapłaństwo i małżeństwo. Ile dobrego w ten sposób zdziałano okazuje Się z listów, które wpłynęły po konferencjach. Oto z nich wyjątki: .Jestem żydówką, teraz jednak rozumiem, jak można wierzyć w piękną naukę chrześcijańską". - Konferencje są rzeczą nadzwyczaj dobrą, którą należałoby jak najwięcej popierać. O sprawach w nich poruszonych słyszałam zawsze tylko z jednej strony, teraz dopiero miałem sposobność poznać drugą, st[r]onę". (Przyj. Młodz.)

Jaki strój przepisał Rząd bułgarski kobietom. Rząd [Rrząd] bułgarski, widząc rozwiązłość życia, szerzącą spustoszenie wśród niewiast wydał zarządzenie, że od 1 września wszystkie kobiety, pracujące we wszystkich urzędach państwowych i samorządowych, mają nosić suknie z czarnego, wełnianego materiału o gładkim kroju, uszyte z jednego kawałka sukna, o stojącym kołnierzyku i długich rękawach, zakończonych wąskimi manszetami. Jako nakrycie głowy mają nosić płaski, okrągły kapelusz z białego materjału w lecie, a czarnego w zimie. Jedyną ozdobę tego kapelusza może stanowić tylko wąska wstążka czarna, biała lub szara. Tensam strój został również przepisany dla uczennic wszystkich szkół. Pozatem zakazano wszystkim uczen[n]icom obcinania włosów według obecnie panującej mody. Panienki o takich modnych krótko strzyżonych główkach nie będą dopuszczane do szkół i nie będą przyjmowane do żadnych państwowych i samorządowych urzędów. Takiesame zarządzenie wydane zostało również w wielu prywatnych instytucjach. - Zdałoby się i u nas podobne zarządzenie.

Nowy biskup polski w Ameryce. Z wiarygodnego źródła dowiadujemy się, że ksiądz proboszcz Wróblewski z Shenandoah, Pa, został zamianowany biskupem i wyjechał w tych dniach do Rzymu. (Lud Kat.)

U nas

Cud na Jasnej Górze. W dniu uroczystości Narodzenia N. M. P., o godzinie 2-giej i pół po południu, w kaplicy przed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, zaszedł wypadek cudownego uleczenia 3-letniej, niewidomej dziewczynki. Wieść o tem wydarzeniu rozniosła się wśród rzesz pątniczych i w krótkim czasie zgromadziła tłumy.

Jak wynika ze słów matki, niejakiej Metjińskiej, wieśniaczki przybyłej z kompanią ze wsi Piaszczyce, ziemi radomskiej, trzymała ona na ręku swe niewidome dziecko, które utraciło wzrok całkowicie w dniu 17 kwietnia br. tak, iż powieki stale miało przymknięte, gdy nagle w pewnym momencie dziewczynka poczęła mrugać szybko powiekami i wykrzyknęła radośnie:

- Mamo, widzę Bozię!

Od tej chwili dziewczynka widzi dobrze. Słowa "wieśniaczki potwierdziła przybyła z kompanją rodzina.

Pielgrzymka Polska do Rzymu w Roku Jubileuszowym 1925. Zapowiedziana pielgrzymka narodowa wraz z Ich Eminencjami XX. Kardynałami i Ekscelencjami XX. Biskupami na czele do Rzymu, która wraz z 10-dniowym pobytem w Wiecznem Mieście trwać będzie około trzech tygodni, wyjedzie z Polski z końcem kwietnia 1925. Pociąg pielgrzymkowy wyruszy z Warszawy i oprócz ważniejszych stacji w kraju zatrzymywać się będzie dłuższy czas w Wiedniu, Padwie, Loretto i Rzymie, a z powrotem we Florencji i Wenecji.

Ceny jazdy, mieszkania przez cały czas pielgrzymki, dojazdów do odleglejszych punktów w Rzymie wyniosą przypuszczalnie dla klasy pierwszej 650-700 zł., dla klasy drugiej 500-550 zł., dla klasy trzeciej 350-400 zł. Ceny ostateczne podane będą później po otrzymaniu dokładnych informacji od Komitetu Rzymskiego co do przewidywanego już dziś wzrostu drożyzny z okazji Jubileuszu we Włoszech [Włoszach].

Dla pertraktacji z Władzami Kolejowymi o pociąg pielgrzymkowy, jakoteż dla zarezerwowania w Rzymskim Komitecie już obecnie odpowiedniej ilości pomieszczeń dla pielgrzymów polskich, Komitet wykonawczy pielgrzymki musi zawczasu wiedzieć, ilu będzie uczestników pielgrzymki. Wszyscy zatem, którzy chcą wziąść udział w pielgrzymce, mają wprost na ręce Przewodniczącego Komitetu wykonawczego, ks. dra Wojciecha Tomaki w Przemyślu, plac Czackiego 10, zgłosić do końca października 1924 kartką korespondencyjną swój udział w pielgrzymce [pielgrzymmce], podając dokładnie i wyraźnie: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, pocztę, województwo, diecezję, oraz klasę, którą zamierzają jechać.

O ileby między zgłaszającymi się byli funkcjonarjusze państwowi, zechcą to zaznaczyć w zgłoszeniu, a Komitet pielgrzymkowy będzie czynił starania u Władz o uzyskanie dla nich urlopów.

Dalsze informacje co do terminu i sposobu przesyłania pieniędzy co do starania się o paszporty i t. d. będą ogłoszone później.

Ks. Dr. Wojciech Tomaka