Triumf Kościoła katol. Na Dalekim Wschodzie

Ogólne wiadomości

Na wschód od południowej Azji, na oceanie Spokojnym " leży archipelag wysp Filipińskich (ponad 7.000 wysp). Wyspy te stanowią od r. 1898 samodzielne i niepodległe państwo. Ludność wysp Filipińskich wynosi ogólnie 13 milionów mieszkańców, z czego 90% stanowią katolicy. Oprócz katolików mieszka na Filipinach 400 tys. mahometan, 60 tys. wyznawców Konfucjusza i 140 tys. pogan, należących do różnych sekt amerykańskich.

Katolicyzm na Filipinach datuje się od roku 1527, kiedy to słynny żeglarz Magellan, podróżując wśród wysp archipelagu Malajskiego, odkrył kompleks wysp, nazwanych później no cześć Filipa II - Filipińskimi. Już wówczas, w najbliższą Wielkanoc (21 marca) na wyspie Mindanao kapelan jego, augustianin, odprawił w obecności władców miejscowych Calambu i Siagu pierwszą w tych okolicach bezkrwawą ofiarę Mszy. św. Od tej chwili towarzyszący Magellanowi augustianie, rozpoczęli pracę nad chrystianizacją kraju. Akcja misyjna szła nadspodziewanie pomyślnie. Niebawem wspomniani władcy krajowi przyjęli Chrzest św., a z nimi znaczna część poddanych.

Z biegiem czasu katolicyzm czynił tu coraz większe postępy, aż doszedł obecnie do imponującego rozkwitu. Dziś życie katolickie na Filipinach bije żywym tętnem w każdej dziedzinie życia. Wzorowo zorganizowana hierarchia kościelna dzieli się na dwa arcybiskupstwa, 10 biskupstw i dwie prefektury apostolskie, pod kierownictwem delegata Stolicy św. Duchowieństwo roztacza czułą opiekę nad wiernymi. W kościołach parafialnych odbywają się parę razy do roku rekolekcje. Prócz tego raz w tygodniu wygłaszane są dla katolików specjalne audycje radiowe, które wielce przyczyniają się do pogłębienia życia religijnego.

W niektórych parafiach obejmujących większą -ilość wiernych zbudowano dla ułatwienia pracy duszpasterskiej kaplice pomocnicze.

Nauka katechizmu zaprowadzona jest nie tylko w szkołach publicznych, ale i w prywatnych. Dzięki harmonijnej pracy Kościoła z państwem powstały w ostatnich czasach, w każdym niemal zakątku kraju, liczne instytucje kościelne, seminaria, szpitale, sierocińce i wiele innych puszka dla katedry w Manilizakładów dobroczynnych.

Do utrzymania i rozwoju życia religijnego w tym kraju w dużej mierze przyczynia się Akcja Katolicka.

Cennym dorobkiem katolicyzmu na Filipinach jest uniwersytet św. Tomasza w Manili, założony w roku 1611. Obejmuje on 7 wydziałów: teologiczny, filozoficzny, humanistyczny, prawny, medyczny, farmaceutyczny i techniczny. Liczba słuchaczy wynosi obecnie 3.700 osób. Kierownictwo uniwersytetu spoczywa w rękach OO. dominikanów.

Ogólny tylko rzut oka na katolicyzm na Filipinach świadczy dosadnie, jak drogą musi być dla Kościoła ta świeża jego latorośl. Nic więc dziwnego, że po Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires, Manilę, perłę katolicyzmu, obrano jako miejsce na następny Kongres Eucharystyczny.

Złota puszka, którą Ojciec św.
ofiarował dla katedry w Manili
z okazji 33-go Kongresu Euch

mapka


Z województwa pomorskiego donoszą nam Czytelnicy, że jacyś nieznani osobnicy chodzą po wioskach i podają się za agentów wysłanych z Niepokalanowa. Osobnicy ci podstępnie wyłudzają grosz, obiecując, że w zamian za to Wydawnictwo nasze wyśle im różne dewocjonalia. Podajemy więc do ogólnej wiadomości, że nikogo z osób świeckich czy z braci zakonnych nie wysyłamy ze sprzedażą dewocjonaliów.