Obraz prawdziwej nędzy

Sowiety dotychczas bardzo skrzętnie ukrywały prawdziwe swe oblicze, z drugiej strony - organizując częste "dobrowolne" ofiary na cele międzynarodowe - sprawiały wrażenie zamożności obywateli sowieckich. Ale to wszystko się skończyło.

Obecnie, po nawiązaniu bliższego kontaktu z Zachodem, a nawet zawarciu aktów "przyjaźni", rzeczywistość sowiecka stała się bardzo dostępna dla różnych osobistości, które znane były ze swych prosowieckich poglądów i sympatyj, przyjmowanych zresztą na wiarę. Wędrówki po ZSSR rozpoczęli pisarze i przywódcy robotniczy. To, co ujrzeli, wprawiło ich w przerażenie. Przykro im było na razie przyznać się do błędów. Zaszkodziliby swym karierom. Ale czas i uczciwość w wielu wypadkach zwyciężyły.

"Zostaliśmy w Rosji haniebnie oszukani. Przeznaczono nam pracę, która wymagała jedenastu godzin dziennie w najgorszych warunkach. Dzisiaj robotnik zarabia tyle, że z tych pieniędzy żyje znacznie gorzej niż bezrobotny w Niemczech. Kto temu nie wierzy, niechaj sam pojedzie".

Oto oświadczenie przywódcy komunistów niemieckich, po jego powrocie z Rosji.

Obraz nędzy proletariatu w Rosji ukaże się z całą wyrazistością w następującym zestawieniu cen w ZSSR i w Polsce.

Rodzaj towaru:                       Cena w złotych w ZSSR:                               w Polsce:

Chleb żytni za 1 kg.                         0.90 do 1.70                                                      0.25

Chleb pytlowy                                 2.50 do 3.00                                                      0.32

Kartofle                                                 1.00                                                             0.09

Kapusta                                                 1.00                                                             0.20

Kasza                                                     4.00                                                             0.60

Sól                                                         0.42                                                             0.24

Mąka pszenna                                        4.40                                                             0.50

Groch                                                    3.40                                                             0.70

Fasola                                                    3.60                                                             0.60

Wieprzowina                                           8.00 do 10.00                                             2.00

Wołowina                                               7.00 do 9.00                                               1.80

Słonina                                                  10.00 do 14.00                                           1.60

Kiełbasa                                                 16.00                                                          2.20

Masło                                                     25.00                                                       do 3.50

Cukier                                                     7.00                                                        do 1.00

1 jajko                                                    0.50                                                           0.13

1 litr mleka                                              1.40                                                           0.30

I to się dzieje w kraju rolniczym o najlepszych ziemiach. W kraju, który mógłby nakarmić całą Europę.
Zobaczmy teraz, czy robotnik sowiecki może się ubrać, jeśli takie są ceny wyrobów:

Obuwie gotowe                                    120.00 do 180.00                                  12.00 - 20.00

Obuwie na zamówienie                        400.00 do 500.00                                         do 35.00

Ubranie                                                    ok. 450.00                                               do 180.00

Jesionka                                                 360.00 do 500.00                                50.00 - 70.00

Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę oficjalne oświadczenia sowieckie o tym, że robotnik wykwalifikowany zarabia ok. 250 rubli czyli 75 zł. a nie wykwalifikowany do 100 rubli czyli 30 zł. miesięcznie, przekonamy się, w jakiej nędzy muszą żyć masy.

Nędzę mas potęguje ponadto wyzysk, jakiego dopuszczają się sklepy państwowe w Moskwie, korzystające z nieświadomości biednych robotników. Kierownicy i subiekci tych sklepów podają ceny w zależności od wyglądu kupującego. Biedni robotnicy, niemający czasu na chodzenie po całej Moskwie i przekonani, że zasada równych, sprawiedliwych cen jest stosowana w pełni, są tak oszukiwani od dłuższego już czasu.

Niemniej także przy okazji ściągania opłat na rzecz uzbrojenia czerwonej armii w Hiszpanii, kierownicy państwowych przedsiębiorstw w Sowietach stale dopuszczają się przestępstwa - zatrzymania wynagrodzeń robotniczych. W obawie przed posądzeniem o kontrrewolucyjne poglądy, poszkodowani nie mają odwagi dopominać się swych praw.

Rosja komunistyczna nie da społeczeństwom obiecywanego szczęścia, nie przemieni ziemi w raj.